Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

ƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂMƯỚC NGUYỆN ĐẦU NĂM

Dòng máu nóng trong tâm vẫn luôn chảy.
Lòng nghẹn đau nhớ đến quê hương mình .
Những bất công biết khi nao chào vẫy ,
Để dân lành thôi chịu những hy sinh ...

Nay không còn tiếng bom gầm đạn nổ,
Thời chiến tranh tang tóc đã lùi xa .
Sao Mẹ gìa vẫn gầy trơ đói khổ ?
Bầy trẻ thơ xơ xác ước miếng qùa !

Một ngày nào, ta mòn hơi ngóng đợi,
Giặc hết rồi, mang theo hết trái ngang.
Đàn trẻ thơ rạng cười trong áo mới,
Người mẹ quê thôi ngấn lệ đôi hàng .

Thượng Đế ơi, có nghe lời con khấn ,
Dân tộc con xin người giữ bình an.
Quê hương con đã bao năm lận đận,
Xin một lần Người cúi xuống hỏi han

Ngày đầu năm hoa sắp đua nhau nở,
Sắc tươi màu hãy phủ khắp núi sông.
Khắp thế gian cửa tình thương luôn mở ,
Đem tranh dành về hết chốn hư không ...


Thu Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét