Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

NỢ NÀY XIN GIỮ CHO TÔI
NỢ NÀY XIN GIỮ CHO TÔI

Nợ Trời, nợ đất, nợ đời,
Nợ cha mẹ tạo thành người thế gian.
Nợ ơn dưỡng dục gian nan
Nợ giòng nước ấm chảy lan từ nguồn .
Nợ cơn gió mát ru hồn
Nợ manh áo ấm che cồn gió Đông.
Nợ cơm gạo kẻ gieo trồng .
Nợ câu ru hỡi thuở bồng trên tay.
Nợ ân nghĩa với duyên may.
Nợ đời che chở lúc quay quắt sầu.
Nợ sông núi hứng dãi dầu
Nợ quê hương trót nhuộm mầu đau thương.
Nợ dân tộc trải gió sương.
Nợ tình bạn hữu mến thương khắp trời.
Nợ người phối ngẫu một đời.
Nợ duyên phận lỡ, cho lời ngậm tăm!
Nợ ai muôn dặm xa xăm.
Nợ này khó trả nên đăm đắm buồn.
 
NG. Thu Tâm

 
 
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét