Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

ĐẠI HỘI... QUẦN 2016

ĐẠI HỘI ... QUẦN 2016

 
Cờ đỏ uốn lượn trước nhà,
Quần thoa nghiêm chỉnh cùng hòa chữ "treo" .
Đường phố vắng ngắt lạnh teo.
Đảng khoe chiến thắng: đã gieo kinh hoàng.
Sao cho tỏ mặt sao vàng,
Cho dân đen biết thiên đàng cộng nô.
Bao nhiêu thủ đoạn cùng phô,
Giành giật áo mão, ngây ngô trò cười.
Hại nhau chí chóe tả tơi,
Mặc cho đất nước thả lơi giặc hành!
Chức, ngôi, quan lớn tranh dành,
Tài nguyên bán sạch, ban ngành chia nhau.
Mặc cho dân khóc, dân đau,
Mặc cho đất nước ngàn sau chẳng còn.
Tàu bang bóp mép vo tròn,
Tự do xây cất, chiếm, bòn cạn khô .
Trước dân: hoạnh họe bi bô,
Dùng oai đội lốt côn đồ hành hung.
Ra ngoài: cúi mặt khom lưng,
Cầu xin, tâng bốc để bưng lợi về.
Danh dự, khí tiết chẳng nề,
Tay quơ, miệng chửi, tên hề nhố nhăng.
Dùng màn lừa đảo cờ giăng,
Đầu đường xó chợ, lăng quăng trêu người.
Khen ai khéo vẽ trò cười,
Quần thoa treo cạnh cờ, lời không âm!
Một hình ảnh dẫu lặng câm,
Bằng ngàn câu nói mới thâm thúy đời...,

 
NG. Thu Tâm
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét