Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

VẾT CHẠM TRONG TIMVẾT CHẠM TRONG TIM
 
Mực vấy trên thân áo,
Còn có thể giặt ra.
Vết tình đã lỡ chạm,
Làm sao xóa cho nhòa?
 
Tình không tròn, càng đậm,
Càng cháy nồng thiết tha.
Gôm chỉ dùng trên giấy,
Không thể tẩy thịt da!
 
Tình đầu thời khờ khạo ,
Như bướm lượn yêu hoa.
Khi dừng chân lãng tử
Trời ngả bóng chiều tà
 
Anh làm tương tư thảo
Ngồi gẩy nốt nhạc trầm
Tay đàn, tâm áo não,
Thương tình cũ xa xăm…
 
 
Nhã Giang Thu Tâm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét