Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

NHÌN VỀ QUÊ HƯƠNG


NHÌN VỀ QUÊ HƯƠNG

Nơi viễn xứ trông về quê ngoại
Từ đất người ngoảnh lại giang san.
Thương cho đất nước điêu tàn ,
Xẻ chia, nhượng, đổi , giặc tràn quê hương !
Ép chia đất : mở đường “qui hoạch”,
Buộc phá nhà : làm sạch môi sinh ?
“Kế sách” , bức dân làm thinh ,
Kiện thưa : “phản động”, tội hình khó dung .
Chuyện đạo đức… đồ dùng xa xỉ ,
Câu nghĩa tình … ám chỉ : số không .
Âm mưu cướp giật đồng lòng ,
“Đỉnh cao trí tuệ ” làu thông dối lừa .
Bán quê Cha : không chừa lời oán,
Dâng đất Mẹ : chẳng ngán tiếng than !
Sân chơi, nhà rộng , đẹp sang ,
Dành riêng “Lãnh đạo” : kẻ ngang ngược trời .
Gặp quân giặc : ngọng lời khom gối ,
Trước dân lành : lớn lối nạt la .
Quyền uy sinh sát Đảng ta ,
Dùi cui, súng đạn đánh, tra chẳng chùng .
Khi bắt bớ : diệt cùng, đốt chết,
Lúc trả về : “tự giết”, “tự thiêu ”!
Làng quê xơ xác tiêu điều,
Nhà tan, cửa nát dân liều tấm thân…!
Phải vận nước mưa dâng úng ngập,
Hay duyên nhà gió dập tan hoang ?
Dân oan nghèo đói lang thang,
Biển Đông ngập xác , giặc sang cướp ngày.
Kệ thở than, “tớ ” đây no đủ ,
Mặc kêu gào, đó “chủ” xác xơ .!
Hàng Tàu đầy ngập : độc, dơ ,
Tuồn qua biên giới , quan ngơ mắt lồi …
Tình “ hữu nghị ” răng môi kề cận,
Nghĩa “ ta mình ” Chí , Rận sát bên .
“Bảng vàng lẻ tám ” sáng tên,
“Chữ tốt hai bốn ” mối duyên Việt – Tàu !
Trong toan tính nhuộm mầu Việt tộc,
Chủ trương thầm đầu độc dân Nam .
Tủi thay những kẻ lòng tham,
Tim khuôn sắt thép tập làm diều hâu !
Ai trăn trở mối sầu nước mất,
Ai nghẹn ngào nỗi uất tan gia ?
Tiếc bao công sức Ông Cha,
Tổ Tiên gầy dựng , sơn hà ngàn năm .!
Xưa hy sinh âm thầm trân trọng,
Nay lợi riêng thụ động chẳng màng .
Xã hội chủ nghĩa … thiên đàng ,
Tự Do no ấm … bàng hoàng thế gian .
Lòng tưởng nhớ màu vàng chính nghĩa ,
Dạ ngán ngao sắc tía ngược ngang .
Lòng đau , tim buốt nặng mang,
Quê hương yêu dấu . Ôi! trang sử buồn….Thu T.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét