Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Một Góc Hà Nội Trong Tôi

    Một Góc Hà Nội Trong Tôi


HỒ THIỀN (THUYỀN) QUANGCây rợp khung trời phố Nguyễn Du
Hoa sữa ngạt ngào mỗi độ Thu,
Thiền Quang hồ lặng lờ nghiêng bóng,
Khách chợt mơ dừng chân viễn du ...

HỒ GƯƠM


Liễu vẫn xanh rì lặng lẽ soi,
Chơ vơ Tháp Bút ngóng trông vời .
Hồ Gươm sóng lượn cầu Thê Húc,
Muôn thuở còn hoài trong trí tôi ...


Thu Tâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét