Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

NGÂM THƠ

   

Tàn Thu. Thơ Thái Quang. Thu Tâm diễn ngâm.
http://www.thuduc-ontario.ca/nth/7/t...tqd-thutam.mp3


Từ sông Seine đến Dương Tử về Cửu Long: Thơ Tôn Thất Phú Sĩ,
Thu Tâm diễn ngâm.

http://www.thuduc-ontario.ca/nth/7/tusongseine.mp3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét