Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

HOÀI TRÔNG MẮT MỎI

 Boulevard

Artist : DANBYRD 


 
Thuyền tận phương nào mải miết say,
Năm Châu , bốn biển quên tháng ngày...
 Chập chùng đồi núi sương lam phủ,
Lừng lững lưng trời chim trắng bay.
Sóng nước lung linh theo ngọn gió,  
  Buồm căng lồng lộng hút chân mây .
Một phương đăm đắm buồn xa vắng,
Thuyền vẫn biệt ngàn cho mắt cay ... 
 
 
Thu Tâm
 
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét