Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Thơ Họa

Wish You Bright And Special New Year.
 
BÌNH AN CÕI THẾ  (bài họa)

AN   bình giữa biển khổ ba sinh ,
LÀNH , giữ tại tâm một chữ :  Bình .
CÕI  tục xin ngàn hoa  nở đẹp  .
THẾ  trần mong  vạn cảnh tươi xinh .
CỨU  tâm tưởng vững, đời hư ảo  ,
GIÚP  trái tim ngay, của vạn  hình .
LÒNG  chỉ xót thương muôn cảnh khó,
NGAY  tình cầu  nguyện Đấng thần linh.
 

Thu Tâm
12-2013
 
An tâm chờ đợi 
 
   AN  tâm đợi  hưởng phúc tái sinh
   LÀNH lặn xin cho sống thái bình
   CÕI    tục còn bao điều tốt  đẹp
   THẾ   trần có lắm vẻ tươi xinh
   CỨU  phò nguy  khổn làm việc nghĩa
   GIÚP đỡ cơ hàn hoạ bóng hình
   LÒNG trãi lên trên đời lử thứ
   NGAY tình mộng ước cứu sinh linh.

Ó Biển 227 LC kính hoạ
 
CHÚA GIÁNG TRẦN
Họa
 
AN   lạc Si-On chờ Chúa sinh
LÀNH   Ơn tuôn đổ với hòa bình
CÕI   ta khẩn nguyện luôn tinh tấn
THẾ   thái cầu mong thật tốt xinh
CỨU   độ Ngôi Hai mang thập gía
GIÚP   cho nhân loại thoát gia hình
LÒNg   sao tả hết tình con thảo…
NGAY   của đoàn chiên trước Thánh Linh .
 
Thái Huy,12-23-2013
 
CHÚA GIÁNG TRẦN
Xướng
 
   AN    hưởng đón mừng đêm Giáng Sinh
   LÀNH trong máng cỏ Chúa khang bình
   CÕI    trần đức độ bao tươi đẹp
   THẾ   tục hiền hòa lắm tốt xinh
   CỨU  kẻ gian tà về chính nghĩa
   GIÚP người lương thiện giữ nguyên hình
   LÒNG thương rộng lượng đầy tha thứ
   NGAY rải hồng ân Đấng hiển linh.
 
                                Kim Hương
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét