Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

CHÚC MỪNG SINH NHẬTChúc anh Phan Lục tuổi tám hai,
Mừng anh sức khoẻ vẫn còn dai ,
Tuổi tuy bát nhị còn minh mẫn .
Tám bó chân đi vẫn vững đài.
Mươi năm nữa sẽ vèo theo gió ,
Hai chục niên rồi thoáng qua tai .
Phan anh cùng bạn luôn tâm đắc,
Lục thú ,thơ, văn, rượu ,trà... dài .

Thu Tâm
10-2013

TỰ MỪNG SINH NHẬT 82*
Tuổi tớ tháng này chẵn tám hai,
Văn thơ, trà, rượu cũng lai rai,
Trí chưa lẩn thẩn, chân còn vững,
Chuyện trò chưa thấy nghễnh ngãng tai,
Năm nay sinh nhật, tớ mừng tớ
Sống vui, sống khỏe, sống thật dai!
Tớ sống, xin đừng ai thác trước
Để cùng nhìn thấy cảnh ngày mai,
Lão hữu xe lăn còn đến chúc,
Cố nhân gậy chống tới ôm vai!
Trăm tuổi đâu còn bao năm nữa,
Bạn hiền tại thế dễ còn ai!
Chicago 04-10-2013
Chánh Trực PHAN LỤC
Chicago, IL
(773) 728-8754
* Tuổi tính theo dương lịch
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét