Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

SINH NHẬT THÁNG NĂM


SINH NHẬT THÁNG NĂM
 
 
Thứ Bảy mười sáu tháng Năm
Café’ Lính lại mở nhằm Birth’s day.
Đại Huynh Võ Sĩ vui thay,
Bao nhiêu người đón, bắt tay chào mừng.
Cà Phê Lính vốn tưng bừng,
Mỗi tháng một bận xoay chừng từng phiên.
Bao nhiêu người góp chung niên,
Tháng Năm đặc biệt chỉ riêng mình chàng.
Chúc mừng Huynh đạt tuổi vàng,
Dù trên bảy bó vẫn hàng thanh xuân.
Sức khỏe tráng kiện, cân phân,
Trí tâm minh mẫn, vang rân giọng cười.
Chúc mừng Sinh Nhật cho người,
Cũng là cảm tạ ơn Trời ban cho.
Gặp nhau chia xẻ buồn lo,
Nỗi đau mất nước, thơm tho ân tình.
Giữ tròn ân nghĩa đệ huynh.
Cà Phê Lính đã linh đình đón anh.
Thu Tâm
May 2015
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét