Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

SINH NHẬT THÁNG TƯ

SINH NHẬT THÁNG TƯ
 
THÁNG   tháng tưng bừng họp mặt nhau
TƯ,         riêng góp sức hợp tâm đầu
MƯỜI    huynh tỷ chẵn ngồi kề cận
BỐN       chiếc bàn dài nối trước sau
CHÚC     chị mượn tạm dòng sáo cũ
MỪNG  anh nặn óc, đoạn thơ nhầu
NGÀY    vui của quán “Cà Phê Lính”
SINH      Nhật chan hòa, thêm ý sâu.
             
SỨC   lực, trí tâm chẳng tổn hao
    KHỎE,      vui, thanh thản, chấp niên cao   
KHANG  kiện, ý lòng luôn vững chắc
AN          thái, toàn gia phước lộc vào   
HẠNH    ngộ duyên trời bên chiến hữu
PHÚC     chung chia sẻ dẫu sơ giao     
CHAN  hòa đồng đội, tương tâm ái
       HÒA      hợp tâm đồng chính nghĩa cao      
 
Nhã Giang Thu Tâm
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét