Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

VỮNG LÒNG TIN MỘT TƯƠNG LAI

http://hinhdongso2.wap.sh/hinhdong8/thiennhienphongcanh/binhminhhoanghon/Hinhnenso1.com-hinhdong-.001.gif

 
VỮNG LÒNG TIN MỘT TƯƠNG LAI
 
Hãy vững lòng tin sẽ đến ngày,
 
Ngoại xâm, giặc đỏ chạy xa bay.
 
Quê hương quang phục, Tự Do đến,
 
Đất nước thanh bình, hạnh phúc thay.
 
Góp sức xóa tan bao trụy lạc,
Bắt tay xoa dịu lắm đọa đầy.
 
Cờ Vàng phấp phới, từ Nam Bắc,
Hãy vững lòng tin sẽ đến ngày.


NG Thu Tâm

Oct 12-15


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét