Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2015

TẠ ƠN
     Cúi đu t đng sinh thành
       T công tri bin đã dành cho con.
            Ơn sâu nghĩa nng tày non,
       Mt đi ghi khc vết son khó m.
            Cùng ngưi phn bc duyên h,
       Đã đành r li đôi b Sâm, Thương.
            Cũng là na kiếp ta, nương
       Ngưi đi khut li đ vương bóng hình.
            Chp tay cm t ân tình,
Đt ngưi bao bc, phn mình tha  hương.
            Quê Cha bin bit mù sương,
       Nơi đây x l, mt phương tri bun
Sóng xô sóng đy dp dn,
 My mươi năm đã nhp ngun sui trong.
Bn phương bn hu Tây, Đông              
Như dòng nưc mát không mong đáp đn.
        T ơn nhng tm lòng hin,
    Ghi sâu tình nghĩa khp min bao la,
        Cu cho tt c gn, xa
    Nhn đy ơn phưc, hưng hoa lc tri.
 
       Thu Tâm
       Mùa Tạ Ơn  2015   
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét