Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

SINH NHẬT NGÀY SONG THẬP

 
Chúc mừng Sinh Nhật anh MH 
nhân ngày Song Thập 2015

 
Chúc mừng Sinh Nhật anh hôm nay,
Tuổi mới, càng nung nấu chí đầy.
Nhất quyết dẹp tan loài Cộng phỉ,
Nung lòng quét sạch bóng lũ ngây.
Thơ tràn tựa sóng dồn tung nước,
Ý cuộn như luồng gió lướt mây.
Nghĩa khí luôn bừng bừng sức mạnh,
Cờ Vàng Ba Sọc vững trong tay.
 
Thu Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét