Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

ĐỨNG LÊN DIỆT THÙ

 
 
ĐỨNG LÊN DIỆT THÙ
 
Còn Cộng Sản, còn dân bị oan
Bao giờ dẹp được lũ ngang tàng 
Với dân: hùng hổ vơ của cải
Với giặc: xun xoe bòn tước quan 
Việt Cộng nức danh vua xảo trá
Tàu phù nổi tiếng chúa hung tàn
Hợp nhau xâu xé quê hương Mẹ
Hãy đứng dậy cùng diệt lũ gian
 
 
Nhã Giang
 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét