Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

ANH TÔI

Luong Tran's Profile Photo

ANH TÔI
 
Anh đứng ngậm ngùi dấu lệ rơi
Bên bàn thở Tổ sáng khung trời
Mắt đăm dăm dõi về quê Mẹ
Đất nước tội tình đang tả tơi
 
Nét buồn đồng cảm với dân oan
Nghèn nghẹn trong tim nước mắt tràn
Pha lẫn niềm đau cùng uất hận
Một lòng cương quyết diệt cường gian
 
Tuổi tác, sức mòn theo gió sương
Anh tôi vẫn vững chí can trường
Thời gian nung nấu thêm tâm chí
Dưới bóng cờ Vàng bao mến thương
 
 
NG. Thu Tâm
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét