Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Ngày Cha Đi (ngâm thơ)


NGÀY CHA ĐI
Thơ Thu Tâm. Diễn ngâm : NG. Thu Tâm
You Tube: Tạ trung Thủy

https://youtu.be/rViP6xhwoJE
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét