Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM ƠI!


THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM ƠI!
 
Nghĩ đến mà đau cắt ruột gan,
Xót thương dân Việt mãi cơ hàn.
Từ khi “giải phóng” càng xơ xác,
Càng khiến ngập trời tiếng thở than …

 
Quê hương người Việt bốn ngàn năm ,
Đã quá nhọc nhằn với ngoại xâm.
Tàu Cộng lại đang lần lấn chiếm,
Việt Nam rồi sẽ mất  âm thầm !

 
Xin  hỏi  “lãnh đạo” , ông ở đâu ?
Phải đang du hí , hoặc tranh nhau.
Chức quyền, của cải chưa bằng núi ,
Dầu biết quê hương sắp nát nhầu ?

 
Mặc kệ nước nhà cho vỡ tan,
Dù dân đói khổ hoặc lầm than.
Các ông đã biến thành băng , đá,
Hay bản chất nguyên là Cộng gian ?

 
Với dân: hạnh họe cướp và đe,
Cầu cạnh ngoại bang : bịp với lòe ...
Viện trợ bao nhiêu : cùng “nhím ” túi ,
Dẫu ai chửi xéo , vẫn xun xoe !

 
 Rước giặc vào nhà làm thượng nhân ,
Vuốt ve đối đãi rất ân cần .
Hùa  nhau bán biển, hiến dâng đất ,
Dân chống Cộng Tàu : tội diệt thân!

 
Ôi “lãnh đạo” của Cộng sản ơi!
Người dân đau khổ biết bao rồi.
Ngàn năm giặc cướp  Tàu đô hộ,
Ông vẫn muốn quì nhận phận tôi (đòi)?

 
Xấu hổ cho ông … chủ Việt Nam,
Đi đâu cũng bị biếm và châm.
Bốn phương nổi tiếng đi cầu cạnh,
Biết nhục nhưng đành, tham phải thâm!!  
 
Xin hỏi ông còn xứng đáng không?
Toàn dân có thể trông gi ông?
Những loài tham nhũng ,tranh quyền , lợi,
Danh dự xem ra… đáng nửa đồng!!

 
Tôi viết mấy giòng tâm sự thôi,
Biết rằng ông sẽ thả trôi xuôi …
Trời sinh cộng sản: tim không có ,
Chỉ tiếc quê hương gặp chủ …  tồi!!!
Thu Tâm.
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét