Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

QUỐC HẬN MỘT ĐỜI


 
 
 
QUỐC HẬN MỘT ĐỜI
(Bài họa)
 
QUỐC hận là lòng nhớ mãi thôi ,
Là đau không thể nói thành lời.
HẬN vì quỷ đỏ còn nguyên đó, 
HẬN nỗi quê hương sắp mất rồi .
HẬN lũ giặc tham phá đất Mẹ,
HẬN phường giá áo hại dân tôi.
HẬN này xin hẹn cùng sông núi,
QUỐC hận một đời nhớ mãi thôi !!
Thu Tâm kính họa.
 
 
QUỐC HẬN CHỈ LÀ QUỐC HẬN THÔI
 
QUỐC hận chỉ là quốc hận thôi
Kiếm đâu ra chữ nói thay lời:
HẬN vì Đất Nước không còn nữa
HẬN bởi nhân dân mất cả rồi.
HẬN lũ bạo tàn dâng hiến giặc
HẬN phường ác độc giết dân tôi
HẬN này phải trả bằng xương máu
QUỐC hận mãi là quốc hận thôi!!
 
Tha Nhân
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét