Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

MỪNG SINH NHẬT Chị HTP

 Giỏ Hoa Tulip Tặng Sinh Nhật Đẹp Ấn Tượng 2014 – 2015
MỪNG SINH NHẬT  
 
THU   tàn ,Đông đã lùi xa ,
TÂM   thành em viết thay hoa tặng người.
LÀM   câu lục bát vẽ vời ,
THƠ   vụng dăm chữ,  đôi lời gởi sang.
THÁNG BA  Xuân vẫn dở dang,
CHÚC  nhau năm mới còn đang muộn màng .
MỪNG   vui lại đến rộn ràng ,
SINH NHẬT   kỷ niệm với nàng Huế xinh.
BẢY MƯƠI   năm đã qua nhanh,
HOÀNG   hôn vẫn thắm,  vẫn xanh tươi màu.        
THANH   tao một kiếp dãi dầu,
PHƯỚC   duyên dành sẵn ai cầu được ngay !
MAY MẮN   trời đã trao tay ,
HẠNH PHÚC   đôi lứa, nồng cay vững bền.
ẤM ÊM   trọn nghĩa vợ hiền,  
VUI TƯƠI  Trời đã gắn liền từ khi  ...
Tên đề THANH PHƯỚC đã ghi.
Màu xanh phúc đức có chi sánh bằng…
 
Thu Tâm
Tháng Ba 2015


 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét