Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

TRƯỜNG XƯA NGUYỄN HUỆ
 

 TRƯỜNG XƯA NGUYỄN HUỆ
Thầy cô kế tục tự hào thay
Dưới mái trường xưa Nguyễn Huệ này
Có lắm nhân tài đang giúp nước
Còn nhiều học sĩ đã phù Tây
Văn chương , võ nghệ muôn người giỏi
Đạo đức , tâm hồn vạn kẻ hay
Trải quá năm mươi năm thành lập
Trời Yên , đất Phú cũng từ đây
Nguyễn Đình Trình (Bài Xướng)
 
NGUYỄN  HUỆ TRƯỜNG XƯA
(Bài họa)
 
Dẫu cách muôn trùng, lắm đổi thay
Trường xưa Nguyễn Huệ vẫn tên này
Thầy Cô cũ mấy người tồn tại
Bạn hữu giờ bao kẻ biệt Tây
Nửa thế kỷ nung ngàn kẻ sĩ
Năm mươi năm đúc vạn người hay
Trời Yên đất Phú nhân tài rộng
Tình nghĩa vun đầy khắp đó đây
 
Nhã Giang Thu Tâm
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét