Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

SUỐI MÁU HỘI NGỘ

 

SUỐI MÁU HỘI NGỘ

 
Về đây nối lại vòng tay
Thời gian dù đã đổi thay cuộc đời
Anh em còn lại bao người
Ân tình ngày cũ khó lời tỏ phân
Những ngày ngục tối gian truân
Đắng cay nhịn nhục giam thân tội tù
Giặc tham hành hạ, cho dù
Lòng kiên định vẫn mối thù không buông.
Đói ăn, ngục lạnh máu tuôn
Cờ vàng chính nghĩa vẫn luôn giữ gìn.
Tình sâu khó đếm, trăm nghìn
Trong cơ cực mới thực nhìn lòng ngay
Cơ may gặp lại nhau đây,
Bốn mươi năm lẻ, Đông Tây mỏi mòn
Nhìn quanh ai mất ai còn,
Ngoảnh xem đầu bạc, cười dòn: lạ quen!
Ngậm ngùi tưởng niệm phận đen
Anh em gục ngã bao phen khắp trời!
Bằng thơ xin chúc thay lời
Mong sao giữ mãi sáng ngời tình thân.
Đồng đội, chiến hữu, thân nhân
Khỏe vui, hạnh phúc, tình chân chan hòa.

 
Nhã Giang Thu Tâm
Aug 20 -2016
 

 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét