Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

CHIÊU HỒN TỬ SĨCHIÊU HỒN TỬ SĨ
 
Xuân viễn xứ tiết trời giá lạnh.  
Trong quây quần lại chạnh lòng đau.
Thương người sương gió dãi dầu
Xót ai lạc lõng khắp đầu cung mây.
 
Nay bạn hữu chốn đây tìm đến,
Tưởng nhớ tình thân mến thuở nao.
Chiến hữu, đồng đội xôn xao,
Chuyện xưa nhắc lại, lòng xao xuyến buồn.
   
Nhớ thưở ấy tung hoành lửa khói,
Diệt quân thù sáng chói chiến công.
Vượt qua, đạn pháo gai chông,
Nằm sương, nếm mật gieo trồng bình an.
 
Bởi chiến cuộc, quan san cách biệt,
Rồi dương trần, kẻ miệt âm cung.
Hỡi hồn thiêng cõi mông lung,
Về đây sum họp, hưởng chung rượu tình.
 
Nén nhang gởi vong linh các bạn,
Khắp mọi miền, chịu nạn tội tù.
Trong cơn quốc biến mịt mù .
Thân trai đành nhận, quân thù thẳng tay.  
 
Bạn đang dạo, lướt mây cỡi gió,
Tìm đến đây đang có bạn xưa.
Nhang trầm, chén rượu lời thơ,
Trọn tình chiến hữu, giây tơ buộc ràng.
 
Nguyện son sắt cờ Vàng nước Việt
Chính nghĩa thề cương quyết một lòng.         
Hồn thiêng tử sĩ Lạc Hồng.
Giúp cho đất Mẹ thoát vòng gian truân.
 
Nhã Giang Thu Tâm.
Dec 2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét