Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Tàn Thu


Tàn Thu - Thơ Thái Quang Đáng - Diễn ngâm Thu Tâm


https://www.youtube.com/watch?v=0RCC7pVMETA&feature=em-upload_owner

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0RCC7pVMETA


TÀN THU
 
Bây giờ tháng mười một   
Cuối Thu rồi phải không
Bầu trời sao hiu quạnh
Đường phố lá phong rơi
Tôi một mình lầm lũi
Trong cơn mưa Thu buồn
Chiếc dù rách nhiễu giọt
Nên thấy lòng lạnh thêm
Vội vàng châm điếu thuốc
Vẫn không thấy ấm lại
Chợt nhớ đến tên em
Và biết rằng tôi đã
Thật sự mất em rồi
Bỗng đôi mắt như nhòa
Liếm môi nghe mằn mặn
Thì ra là nước mắt
Khói vương hay mưa hắt
Hay là tôi đã khóc
Thiệt tình tôi không biết
Tôi không biết em ơi!
( TQD
 
THU TÀN LẺ BÓNG  
 
Tháng Mười Một , cuối Thu rồi  có phải ,
Trời u  buồn, đường ngập lá phong rơi .
Trong hiu quạnh bước âm thầm lầm lũi ,
Mưa nhạt nhòa lẻ bóng một mình tôi…

 
Chiếc dù rách hứng nước mưa nhiễu giọt,  
Chen gió lùa cho lòng bỗng lạnh thêm.     
Bàn tay che vội vàng châm điếu thuốc.
Vẫn không sao ấm nổi cả buồng tim … …

 
Gọi tên em cho đậm đà nỗi nhớ,
Dù tâm tư thật  biết mất em rồi !
                    Mắt như nhòa từng âm buồn rơi vỡ,                     
Để vị tràn nghe mằn mặn bờ môi …

 
Phải mưa bay hay khói chiều buông tỏa,
Hay giọt sầu đọng vũng trong mắt tôi ?
Âm vang nào nghẹn ngào như tiếng nấc,
Tôi thật tình, tôi không biết, em ơi !!!

      
Thu Tâm
6-14

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét