Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Ngàn Thu Áo Tím.


Ngàn Thu Áo Tím - Hoàng Trọng & Vĩnh Phúc-
Tiếng hát Thu Tâm - Youtube Tạ trung Thủy

http://youtu.be/mYjjdLpLdQU

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mYjjdLpLdQU

 thutam'show2.flv

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét