Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Giọt Nước Mắt Ngà


GIỌT NƯỚC MẮT NGÀ (Ngô thụy Miên)
Tiếng hát Thu Tâm

Xin click vào link :

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0o1VxafFpbM


https://www.youtube.com/watch?v=0o1VxafFpbM&feature=youtu.be

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét