Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

THƯƠNG HOÀI ÁO TÍM
X  in vẫn mãi là Ngàn Thu áo tím
G  iữa chiều buồn theo gió lộng lang thang
C  hắp cánh bay, lướt núi thẳm mây ngàn
C  ùng ngụp lặn với sóng triều sông nước…
C  uộc đời trôi lặng thầm trên từng bước
T  iếc ngày dài hoang phí những âu lo
N ỗi nhọc nhằn chẳng thể lấy thước đo
T  hôi để lại trong tâm tư kỷ niệm
C  huyện mất còn cũng một lần khâm liệm
C  ho nhẹ nhàng trên chiếc võng lãng du …
H  ạ đang trôi, trôi dần đến mùa Thu
R  ồi lá sẽ lìa cành khi Đông đến
M  ột đời qua theo chiếc vòng xoay chuyển
B  ao muộn phiền, vui sướng vẫn cuốn đi
K  iếp phù du đầy sân hận sầu bi
Dặn lòng đã chia lìa câu quyến luyến…

 
Nhã Giang Thu  Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét