Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

MỪNG SINH NHẬT THÁNG SÁU CPL 
 
 MỪNG SINH NHẬT THÁNG SÁU
Các huynh Đỗ Đức, Lê Phi Ô, Nguyễn văn Chánh
 
Thứ Bảy cuối tuần Tháng Sáu đây
Đúng ngày hai bốn sẽ đông đầy
Cà Phê Lính lại mừng Sinh Nhật
Tay bắt rộn ràng, vui ngất ngây.
 
Hạ nồng tô ấm cả thân tình       
Bên nhau ôn lại thuở đao binh
Xẻ chia miếng bánh, ly trà nóng
Tô đậm nghĩa tình giữa đệ huynh
 
Thơ viết mấy hàng chúc các anh
Món quà gởi tặng rất chân thành
Lê Phi Ô, Đỗ Đức, Văn Chánh 
Tuổi mới dầu thêm, sức vẫn lành
 
       Chúc một ngày vui, bên bạn hiền
       Ân tình chiến hữu sẽ muôn niên
       Một thời binh biến, vì quê mẹ
       Tuổi hạc an bình, tâm lạc yên
Nhã Giang Thu Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét