Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

MỪNG SINH NHẬT THÁNG HAI


MỪNG SINH NHẬT THÁNG HAI

 
HAI      tuần một buổi họp bên nhau
MƯƠI    chiếc bàn kê, mấy chục đầu
THÁNG     tháng kề vai vui tuổi hạc  
           HAI    ba chiếc bánh, chuyện dăm câu.    
 
CHÚC    anh Bảo Tố đàn thêm ngọt,
MỪNG  sức tràn đầy anh Hữu Nhân .   
SINH   lực dồi dào Trần Công Tiếp 
NHẬT    tâm “Quán Lính” đã vang rân.  
 
VẠN     chữ an hòa đến các anh
SỰ         gì cũng đạt chữ công thành
BÌNH    yên hạnh phúc trong gia đạo
AN        lạc tâm hồn khắp nẻo quanh.
 
BỀN      lòng trước thế nhà, vận nước
TÂM     vững thẳng đường nghĩa “Quốc Gia”
ĐOÀN  tụ đệ, huynh chia việc nghĩa
KẾT       tình chiến hữu bạn gần xa.

 
Nhã Giang Thu Tâm
Tháng Hai 2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét