Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

SINH NHẬT THÁNG BA 
 

SINH NHẬT THÁNG BA

 
KÍNH             gởi nơi đây một chút lòng
CHÚC             người chiến sĩ của non sông
SINH             thời noi đức Trần Bình Trọng
NHẬT             nguyệt tung hoành, rực chiến công
TƯỚNG          giỏi tâm hiền, trung, nghĩa khí
LÊ MINH ĐẢO  rạng dấu son hồng.          
SƯ ĐOÀN       thiện chiến vang danh sử
MƯỜI TÁM,    diệt thù, Xuân Lộc thông
CÙNG            tận nỗi sầu, mười bảy lịch 
QUÝ              hồ tù tội, vẫn như không 
ANH               hùng thất thế, tâm kiên định                 
VẠN               biến cùng cam, khổ tận đồng
AN                 thái luyện gan, đầy đọa: nhẹ
HẠNH            duyên đất nước phải cơn giông
PHÚC             nhà gặp vận, rồi xoay chuyển
SỨC               dẫu hao mòn, dạ vẫn trông  
KHỎE             trí không sờn dầu tuổi hạc
BỀN               lòng vượt giá tuyết mùa Đông
VỮNG            tâm, chiến hữu cùng chung sức
VUI VẺ           bên nhau, chí dưỡng trồng.
  
Nhã Giang Thu Tâm
Tháng Ba -01-2017
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét