Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

MỪNG THỌ

Thu Tâm sang tác và ngâm bài thơ tặng Thầy nhân
ngày Thuợng Thọ 80 tuổi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét