Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

SINH NHẬT THÁNG CHÍN

Kết quả hình ảnh cho Sinh Nhật vui
 
SINH NHẬT THÁNG CHÍN
Mười chín  đông đầy sinh nhật vui,
“Cà Phê Lính”  lại có thêm người
Sáu anh cộng bốn nàng nhi nữ,
Tháng Chín ta cùng tụ một nơi.
Bài thơ anh Nghiệp gởi hôm nay,
Nghe thoáng hình như có khói cay.
Có chút bùi ngùi như nuối tiếc,
Bảy mươi năm đã vụt xa bay…
Đường luật tám câu anh Dẫn đưa,
Mười tên gói trọn đóng khuôn vừa.
Lời hay “bách tuế niên trường thọ”
Câu chúc Xuân hoài Xuân ước mơ.
Riêng cô em nhỏ của Liên Trường,
Xin viết mấy lời chúc mến thương
Gởi tỷ và huynh ngày kỷ niệm,  
Muôn điều an lạc, dẫu tha hương ..
Chị Thái Cư, cùng chị Hữu Nhân,    
Chị nhà Uông Lễ, Nguyễn Quan Tân
Trung Sơn, Khắc Lễ, Lê văn Lợi,
Quang Nghiệp, hợp cùng Minh Đức huynh
Từng năm dẫu tuổi có lên cao,
Nhưng chữ ân tình mãi đậm sâu.
Mấy chốc chuyện nay thành cổ tích,
Một đời tình đẹp giữ cho nhau.
 
Nhã Giang Thu Tâm
Tháng Chín 2015
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét