Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

SINH NHẬT THÁNG TƯ & NĂM 
 

 
HAPPY BIRTHDAY  APRIL 2017
 
 
CHÚC                   anh, chúc chị đôi lời
MỪNG                  thêm tuổi mới, sức, đời bình an.
SINH NHẬT        chung thọ, xẻ san
THÁNG TƯ,        nhắc nhớ gian nan, ba đào…
“CÀ PHÊ LÍNH” thơm ngạt ngào
ĐÓN                    đồng đội cũ, thuở nào chiến chinh
CHÀO                 qua tay bắt thân tình       
QUÝ                     đời chiến hữu ta, mình bên nhau      
HUYNH               bàn, Đệ luận đôi câu
TỶ                        ngàn ý góp, nghĩa sâu chan hòa   
LÊ VĂN LẠC       trưởng huynh là
XUÂN LANG,  ĐẶNG ÁNH cùng bà MINH TÂM
DƯƠNG XÂY HÁ với PHU NHÂN
ĐÀO VĂN DƯỢC, THÁI CƯ, cân tám người  
THÀNH MINH,  ĐỖ TUẤN,  đúng mười
HẠNH                 duyên tao ngộ bên trời TỰ DO
PHÚC                  phần nào muốn được cho
VUI                      bên tri kỷ, âu lo giải bầy
KHỎE                 tâm, tuổi hạc thêm dầy
BÌNH YÊN           gia đạo, trí đầy lạc an.
                                                                
Nhã Giang Thu Tâm

 
 
 
SINH NHẬT THÁNG NĂM
 
Cà Phê Lính  cuối tháng Năm
MỪNG          chung tiệc nhỏ, hỏi thăm định kỳ
SINH NHẬT   lại đến, vui gì
ANH                em sum họp cũng vì tình thân     
                 lâm hợp kết thiện nhân
VĂN                hoa phải phép, cân phân chính tà
                    phu nhớ nước thương nhà
CHÚC             nhau sức vững, tâm hòa, trí thông       
BÌNH              minh đã lạc hướng Đông
AN                  an tuổi hạc, chờ trông tháng bình        
HẠNH             nguyện tô sáng tâm linh
PHÚC             duyên tìm đến gia đình thuận khang
    
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét