Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Những vần thơ Nth & Tango Dĩ Vãng - Xin Còn Gọi Tên Nhau


Tango Dĩ Vãng & Xin Còn Gọi Tên Nhau
Thu Tâm trình bày

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qn9tkmWPNcI&list=PL1Wb5ttE10dwWPIsUZUdV0sCNVzjtu-fO


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét