Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

Hoàng Sa Trường Sa
Quốc Ca Mỹ & VN
https://www.youtube.com/watch?v=79LWQ4JKkVg&feature=player_detailpage

Hoàng Sa Trường Sa Là Của VN
https://www.youtube.com/watch?v=d6p00cSkddM&feature=player_detailpage 

Ngày Quật Khởi
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cRWYFrZYQ7U'
Hòn Vọng Phu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét