Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

CHIẾC BÓNG  

CHIẾC BÓNG
 
Nào dám trông ngày lễ Mẹ ,Cha
Đám con còn bận mãi nơi xa .
Đứa Busines, làm không xuể  ,
Đứa  Hospital  trực mắt nhòa.
Dâu mắc đón đưa đàn cháu bé,
Dâu hầu cơm nước bác sui gia !
Ta về nhìn lại mình  trong vách,
Để chiếc bóng mờ vui với ta ...
 
Thu Tâm
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét