Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

TÌNH MUÔN THƯỞ

 

TÌNH MUÔN THƯỞ

Một đóa Hồng xinh thuở dại khờ ,
Năm mươi năm chẵn vẫn như mơ .
Bên bờ vai ấm người quân tử ,
Trong trái tim nồng đám trẻ thơ.
Câu nghĩa vuông tròn dù bão cuốn,
Chữ tình bền chặt dẫu giông đưa .
Hồng - Minh vĩnh viễn là tên gọi ,
Sáng đẹp trong hồn những áng thơ.


Thu Tâm thân tặng
Anh chị Hồng - Minh
Anniversary’ s 50 th

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét