Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

50 NĂM , NGÀY GIỖ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM50 NĂM , NGÀY GIỖ TT. NGÔ ĐÌNH DIỆM


 Tháng Mười Một, sống hoài trong kỷ niệm,
Ngày mồng Hai , ngày Người đã ra đi.
Lặng nơi đây tôi khép chặt hàng mi,
Để tưởng niệm vị Anh Hùng dân tộc.
Năm mươi năm ,trôi qua trong khó nhọc,
Từ ngày Người bị ép bức tử oan .
Sóng đời xô, đẩy đất nước tan hoang ,
Trôi dạt mãi không bến bờ yên ấm.
Đâu tương lai, đâu hy vọng tươi thắm ?
Cộng Sản bạo tàn, dân sống điêu linh.
Quê hương tôi kẻ phương Bắc lấn , tranh ,
Bọn lãnh đạo tung hoành cướp ,chia chác.
Bao người dân sống lầm than oan thác,
Đất nước điêu tàn, cùng khó ,mong manh !
Năm mươi năm đã trăm vạn hùng anh,
Cùng nằm xuống vì Tự Do dân chủ ..
Bao nhiêu năm Người đã chịu gian khổ,
Bấy nhiêu tình, chúng tôi mãi ghi ân.
Hồn thiêng Người hãy về với muôn dân,
Xin chứng giám ,cho bia lòng tưởng nhớ .
Mỗi nén nhang theo khói mờ chuyên chở,
Là mỗi lời khấn niệm rất chân thành .
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm anh minh ,
Hãy soi sáng cho chúng tôi hậu thế .


Thu Tâm
11-02-13

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét